Wat is Kracht in NL?

KRACHT IN NL maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar via de MAEX en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. De Stichting Kracht in NL zet zich in als belangenbehartiger van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen (‘de kracht van onderop’) in Nederland. Een tot nu toe ondoorgrondelijke sector die nog niet op waarde wordt geschat en nog niet vol meedoet in de samenleving en economie. Kracht in NL vervult het algemeen belang door de sector zichtbaar te maken en te versterken door hen wezenlijk te laten bijdragen aan een nieuwe samenleving en economie waarin iedereen meetelt en meedoet. Onderstroom wordt mainstream. Een samenleving waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Wie zijn Kracht in NL?

Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting kent een onbezoldigd bestuur bestaande uit twee directeuren, en een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de directie van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. De directie is belast met het dagelijks bestuur van de Stichting. De Directie bepaalt het beleid en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen. Raad van toezicht Willem van Spijker (directeur Van Vieren) Matthijs van den Hout (notaris Kragd Notariaat) Bertine Steenbergen (programmadirecteur ABD Interim)
Gerda Deekens
Gerda Deekens
Directeur/bestuurder gerda@krachtinnl.nl
Silvia de Ronde Bresser
Silvia de Ronde Bresser
Directeur/bestuurder silvia@krachtinnl.nl
KRACHT IN NL maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieën. Kracht in NL inspireert, overheid, bedrijf, kennisinstelling en geld- en geefsector ruimte en energie te geven aan die nieuwe topsector. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.

Benieuwd naar onze samenwerking met initiatieven?