Wat is Kracht in NL?

De Stichting Kracht in NL is een stichting die maatschappelijke initiatieven, buurt- en bewonersinitiatieven, wijkondernemingen en sociale ondernemingen versterkt door middel van impact doneren en investeren op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onder impact doneren wordt verstaan dat op basis van de gemaakte of de te maken sociale impact gedoneerd wordt. Die impact (waarde) wordt uitgedrukt in de bijdrage aan de SDG’s. De Stichting Kracht NL streeft naar een sociale en duurzame samenleving waarin maatschappelijke initiatieven goed verankerd zijn.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Wie zijn Kracht in NL?

De Stichting Kracht in NL heeft geen personeel in dienst. De stichting kent een 3-koppige Raad van Toezicht die toezicht houdt op de stichting en daarbij de doelstelling scherp in het oog heeft. De leden van de Raad van Toezicht zijn mw M.N. Potman, de heer J.I.M. Anderson en de heer P. H.M. Hendriks. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De door de Raad van Toezicht gemaakte onkosten kunnen bij de stichting worden gedeclareerd. De stichting kent daarnaast twee onbezoldigde bestuurders/directeuren, mw G. Deekens en mw S. Oostwegel. Deze bestuurders/directeuren zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. De stichting werkt voor de uitvoering nauw samen met MAEXchange bv (MAEX). Een sociale onderneming zonder winstoogmerk.
Gerda Deekens
Gerda Deekens
Directeur/bestuurder gerda@krachtinnl.nl
Silvia de Ronde Bresser
Silvia de Ronde Bresser
Directeur/bestuurder silvia@krachtinnl.nl
Het doel van de Stichting Kracht in NL is het bevorderen van de maatschappelijke waarde van sociale initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die zich inzetten voor een vitale samenleving en economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn, deeleconomie, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in de wijken in de meest ruime zin.

Benieuwd naar onze samenwerking met initiatieven?