Wat is Kracht in NL?

De Stichting Kracht in NL zet zich in om sociale initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die maatschappelijke waarde creëren en van vitaal belang zijn in een betekenis economie, te versterken. Een tot nu toe ondoorgrondelijke sector die nog niet op waarde wordt geschat en nog niet vol meedoet in de samenleving en economie. Kracht in NL zet zich in voor deze initiatieven door het verstrekken van de benodigde financiële middelen voor de stabilisatie en professionalisering van deze initiatieven, door fondsenwerving en door het ontplooien van eigen initiatieven. De waarde die deze initiatieven en sociale ondernemingen leveren op de Sustainable Development Goals zijn daarbij het uitgangspunt. Kracht in NL vervult het algemeen belang door alle initiatieven en sociale ondernemingen die waarde leveren op de sustainable development goals toe te laten tot de 'sector', waardoor ze deel uit gaan maken van de reële betekenisvolle economie. Een economie waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec purus feugiat, molestie ipsum et, consequat nibh. Etiam non elit dui. Nullam vel eros sit amet arcu vestibulum accumsan in in leo.

Wie zijn Kracht in NL?

Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting kent een onbezoldigd bestuur bestaande uit twee directeuren, en een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de directie van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. De directie is belast met het dagelijks bestuur van de Stichting. De Directie bepaalt het beleid en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen. Raad van toezicht per 1 januari 2020 bestaat uit Margot Potman, Paul Hendriks en Stan de Klerk/Ignaz Anderson
Gerda Deekens
Gerda Deekens
Directeur/bestuurder gerda@krachtinnl.nl
Silvia de Ronde Bresser
Silvia de Ronde Bresser
Directeur/bestuurder silvia@krachtinnl.nl
KRACHT IN NL geeft impulsen aan initiatieven en sociale ondernemingen die waarde leveren op de werelddoelen (SDG's) en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieën. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.

Benieuwd naar onze samenwerking met initiatieven?