Kracht in de Stad

Persbericht:  Bijeenkomst ‘Kracht in de Stad’ 21 april 2015 in Rotterdam

“Veel grote sociale vraagstukken worden in Rotterdam voor een belangrijk deel door de samenleving opgepakt”, aldus Gerda Deekens, manager van Kracht in NL. “En met succes.”

“We zien een grote maatschappelijke betrokkenheid in de stad. We zien talloze initiatieven, netwerken van bewoners, sociale ondernemers, die meervoudige waarde leveren. Initiatieven die kwetsbaren in de samenleving helpen, en daarmee niet alleen zorgen voor meer sociale cohesie, en veiligheid in de wijk, maar ook de lokale economie stimuleren, en zelfs toeleiden naar arbeid.”

Kracht in NL heeft samen met de Gemeente Rotterdam 100 Rotterdamse initiatieven (van buurtinitiatieven tot sociale ondernemingen) zichtbaar gemaakt in de MAEXchange, een instrument van Kracht in NL, dat de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt. Uit de gegevens van de MAEXchange blijkt dat bij deze 100 Rotterdamse initiatieven ruim 3000 vrijwilligers betrokken zijn, die gemiddeld zo’n 7 uur per week actief zijn. De initiatieven bereiken samen bijna 280.000 mensen. De waarde die deze initiatieven leveren aan het welzijn van de Rotterdammers is enorm; en  is slechts deels, of soms helemaal niet, in geld uit te drukken. Wat opvalt, is dat bijna de helft van de Rotterdammers welzijn ondervindt van maatschappelijke initiatieven terwijl de kosten, zeker de personele kosten, laag zijn. Deze 100 initiatieven zijn slechts een topje van de ijsberg.

Het kan nog veel beter, volgens Gerda Deekens: “We zien nog veel uitdagingen, en kansen. Er valt ontzettend veel te winnen in de manier waarop overheid, fondsen en het bedrijfsleven met deze initiatieven uit de samenleving samenwerken. Initiatieven lopen vaak tegen bureaucratie aan, of lopen vast tijdens aanvragen bij fondsen. Hoewel het lokale mkb (en het bedrijfsleven in het algemeen) al vaak een belangrijke bijdrage levert aan de initiatieven, zouden ze nog veel beter van elkaar kunnen profiteren. Initiatieven zijn voor het bedrijfsleven ook een nieuwe afzetmarkt, met hen kunnen ze samen innoveren en op zoek gaan naar nieuwe business modellen die uitgaan van waarde creatie in brede zin van het woord en niet alleen van euro’s”.

Op dinsdag 21 april, tijdens de bijeenkomst Kracht in de Stad, staan de behoeften van de Rotterdamse initiatieven centraal. Wat hebben zij nodig om nog beter te kunnen doen waar ze zo goed in zijn? Hoe vinden zij goede financieringsmodellen? Hoe worden zij meer zichtbaar? Hoe kunnen zij gebruik maken van de kracht van vrijwilligers, van het lokale bedrijfsleven? Op 21 april zijn naast de initiatieven ook vertegenwoordigers van fondsen, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties en de gemeente Rotterdam aanwezig. Het doel van de middag is om concrete matches te maken om de Kracht in de Stad verder te versterken.